Missie en visie Spiff Mountaineering

Missie

Het zoveel mogelijk onafhankelijk organiseren van tochten in bergachtige gebieden met kleine groepen.

Visie

De essentie van bergbeklimmen is niet het bereiken van een top, maar een leuke tijd hebben met je vrienden!
  • 75 % van iedere expeditie vindt plaats voor vertrek
  • Deelnemers zijn de beste organisatoren van een tocht
  • Neem geen eikels mee!
  • Safety first !
  • Fun second
Een Spiff wijsheid luidt; "Gele sneeuw kun je niet eten!"

Keuzemenu

Lezingen wegens succes geprolongeerd; Op verschillende bijeenkomsten van sponsors heeft Spiff Mountaineering lezingen "op maat" gegeven over de wijze waarop project-management bij ons wordt toegepast en over de analogie van alpinisme en HR-vraagstukken. Neem contact met ons op voor meer informatie!