The Spiff Mountaineering logo
Spiff Mountaineering bestuur

Het bestuur

Hoewel Spiff Mountaineering een besloten (vrienden)club is, is er toch een formele organisatie. Dit is volgens ons de beste vorm om de gezamenlijke belangen te behartigen. Naar relaties (bank, pers, sponsors) toe, maar ook om interne zaken (zoals geldstromen, verantwoording, informatievoorziening) zo professioneel mogelijk te laten verlopen. Duidelijkheid naar elkaar toe geeft ook duidelijkheid naar buiten en draagt bij aan een zo goed mogelijk resultaat.

Spiff but serious

Projectleden tijdens de voorbereiding op een expeditie

Keuzemenu

Lezingen wegens succes geprolongeerd; Op verschillende bijeenkomsten van sponsors heeft Spiff Mountaineering lezingen "op maat" gegeven over de wijze waarop project-management bij ons wordt toegepast en over de analogie van alpinisme en HR-vraagstukken. Neem contact met ons op voor meer informatie!