The Spiff Mountaineering logo

Aconcagua expeditieverslag

Teneinde het laden sneller te maken (vanwege de vele foto's) is het verslag onderverdeeld in een aantal gedeeltes van de route.

Van Amsterdam naar Mendoza

Van Mendoza naar de Aconcagua

Naar het basiskamp

Beklimming

Keuzemenu

Lezingen wegens succes geprolongeerd; Op verschillende bijeenkomsten van sponsors heeft Spiff Mountaineering lezingen "op maat" gegeven over de wijze waarop project-management bij ons wordt toegepast en over de analogie van alpinisme en HR-vraagstukken. Neem contact met ons op voor meer informatie!